vrijdag 15 september 2017

Vrijdag 15 september

Beste leerling,

EstVer is afwezig.
Hierdoor zijn er de volgende roosterwijzigingen

1B
3e4e5e uur RegSmi lok 1.14 i.p.v. 12e13e14e uur

1A
6e7e uur JanRee i.p.v. 13e 14e uur lok 0.04

1C
8e geen les
10e uur Jurval Sport i.p.v. 14e uur

Met vriendelijke groet,

H. Keemink