donderdag 30 november 2017

Vrijdag 1 december

Beste leerling,

Er zijn de volgende roosterwijzigingen
1G
2e3e uur BerKee / RabKoc Reken lok 0.02
(opdracht BarHel inleveren voor maandag 8:30 uur)

Met vriendelijke groet,

H. Keemink