dinsdag 12 december 2017

Woensdag 13 december ---- concept

Beste leerling,

Er zijn de volgende roosterwijzigingen;
1G
2e3e4e uur BerKee InfMa i.p.v. donderdag 2e3e4e uur lok 0.02
(2e3e4e uur NazBouh wordt verplaatst naar do 2e3e4e uur)
1F
5e6e7e uur Reken BerKee / RabKoc lok 0.02
2A
3e4e uur Jan Ree WPBEH
3A
3e4e5e6e7e uur geen les
8e uur BerKee (examenreglement instructie)
3F
8e uur BerKee (examenreglement instructie)
3F
3e4e uur geen les
10e uur BarHel / BerKee (examenreglement instructie)

Met vriendelijke groet,

H. Keemink