dinsdag 5 december 2017

woensdag 6 december --- update 7:30

Beste leerling,

Er zijn de volgende roosterwijzigingen:
2A
8e9e10e uur instructie volgt

3A
3e uur geen les
4e uur geen les

Met vriendelijke groet,

H. Keemink

NB:
Vrijdag
1B
3e4e5e uur EstVer i.p.v. 11e12e13e uur
6e7e8e uur ReghSm i.p.v. 3e4e5e uur