dinsdag 9 januari 2018

woensdag 10 januari --- concept tot 20:30 uur

Beste leerling,

Er zijn de volgende roosterwijzigingen;
1A
2e3e4e uur geen les
10e11e12e uur DorWol PcEss
1B
geen les
1C
2e3e4e5e6e uur geen les
7e uur NazBou MenTu

3E / 3F
Instructie volgt

Met vriendelijke groet,

H. Keemink