vrijdag 16 februari 2018

Vrijdag 16 februari

Beste leerling,

Er zijn de volgende roosterwijzigingen
1G
2e3e4e uur Reken BerKee / RabKoc lok 206

met vriendelijke groet,

H. Keemink