woensdag 30 mei 2018

Donderdag 31 mei

Beste leerling,


Er zijn de volgende roosterwijzigingen:
1F
2e3e4e uur geen les
1G
6e7e8e uur HenDij VoPro 3.18
2A
.....e uur EstVer Engels lok 2.10
2D
2e3e uur BerKee Reken i.p.v. 10e11e uur
4e5e6e7e uur geen les
2E
9e10e11e12e uur geen les

Met vriendelijke groet,

H. Keemink

NB: lestijden