vrijdag 1 juni 2018

Maandag 4 juni

Beste leerling,


Er zijn de volgende roosterwijzigingen:
1B
5e uur zelfstandig werken in kantine (docent haal jullie op)
Klas 1G
4e5e6e7e8e9e10e uur Examen KDDV RobWig
10e11e12e uur Neder LydBob word verplaats naar wo 2e3e4e uur.
1F
10e11e12e13e14e15e16e17e uur Examen KDDV KeeBot
2B
2e3e4e5e uur geen les
2C
2e3e4e5e uur geen les
2D/2E
de les voor het keuzedeel cloud begint om 8.30 uur begint en eindigt om 10.00 uur.

Met vriendelijke groet,

H. Keemink

NB: lestijden

Voorlopig
Dinsdag 5 juni
2A, 2B en2C.
Examens Nederlands Schrijven  lok 1.10, 1.11, en 1.13 Tijd: 12.45 – 14.30 uur.

1C
10e11e12e uur instructie volgt
2F
10e11e uur instructie volgt